Elementi za dimnjake
Svaka kuća, poslovna zgrada, te svaki drugi objekt posjeduje neku vrstu grijanja.Većina sistema
za grijanje predviđa dimnjake kao odvode za plinove koji nastaju sagorjevanjem.

Danas dimnjake najčešće izrađuju iz više elemenata i u više slojeva čime se sprečava znojenje
dimnjaka i omogućava odvod dimnih plinova. Za takav dimnjak potreban je vanjski plašt, šamotne
ispune, vatrostalni kit za spajanje, izolator, kapa, vratašca, te priključci za peć i čišćenje.

U svojoj ponudi držimo cjelokupan asortiman elemenata potreban za izradu takvih dimnjaka.MODELI:

140
160
200

Elementi za dimnjake BElementi za dimnjake Elementi za dimnjake Elementi za dimnjake Elementi za dimnjake