Cjenik betonskih proizvoda
NAZIV
Jed.
mjera
Kol.
Proizvodna.
cijena
Sa
PDV-om
BETONSKI BLOKOVI
Betonski blok 12 x 20 x 40
kom.
1
3,20 kn
3,90 kn
Betonski blok 15 x 20 x 40
kom.
1
3,45 kn
4,21 kn
Betonski blok 20 x 20 x 40
kom.
1
3,95 kn
4,82 kn
Betonski blok 25 x 20 x 40
kom.
1
5,25 kn
6,41 kn
Betonski blok 30 x 20 x 40
kom.
1
6,15 kn
7,50 kn
 
PROTUPOTRESNI UGLOVI
Cigleni ugao 20 x 20 x 40
kom.
1
5,40 kn
6,59 kn
Cigleni ugao 25 x 20 x 40
kom.
1
6,90 kn
8,42 kn
Cigleni ugao 30 x 20 x 40
kom.
1
7,80 kn
9,52 kn
Cigleni ugao 25 x 24 x 38
kom.
1
8,50 kn
10,37 kn
Cigleni ugao 30 x 24 x 42
kom.
1
10,50 kn
12,81 kn
Betonski ugao 20 x 20 x 40
kom.
1
4,20 kn
5,12 kn
Betonski ugao 25 x 20 x 40
kom.
1
5,40 kn
6,59 kn
Betonski ugao 30 x 20 x 40
kom.
1
6,30 kn
7,69 kn
 
BETONSKE CIJEVI DUŽINE 1M
Cijev ø 150
kom.
1
36,00 kn
43,92 kn
Cijev ø 200 kom.
1
40,00 kn
48,80 kn
Cijev ø 300 kom.
1
59,00 kn
71,98 kn
Cijev ø 400 kom.
1
78,00 kn
95,16 kn
Cijev ø 500 kom.
1
92,00 kn
112,24 kn
Cijev ø 600 kom.
1
110,00 kn
134,20 kn
Cijev ø 800 kom.
1
197,00 kn
240,34 kn
Cijev ø 1000 kom.
1
298,00 kn
363,56 kn
 
BETONSKI POKLOPCI ZA CIJEVI
Bet. poklopac ø 30 cm kom.
1
41,00 kn
50,02 kn
Bet. poklopac ø 40 cm kom.
1
45,00 kn
54,90 kn
Bet. poklopac ø 50 cm kom.
1
49,00 kn
59,78 kn
Bet. poklopac ø 60 cm kom.
1
61,00 kn
74,42 kn
Bet. poklopac ø 80 cm kom.
1
105,00 kn
128,10 kn
Bet. poklopac ø 100 cm kom.
1
155,00 kn
189,10 kn
 
BETONSKI RUBNJACI
Betonski rubnjak 5 x 20 x 100
kom.
1
16,50 kn
20,13 kn
Betonski rubnjak 8 x 20 x 100
kom.
1
23,00 kn
28,06 kn
Betonski rubnjak 10 x 15 x 100
kom.
1
25,50 kn
31,11 kn
Betonski rubnjak 15 x 25 x 100
kom.
1
38,00 kn
46,36 kn
Betonski rubnjak 18 x 24 x 100
kom.
1
41,00 kn
50,02 kn
 
BETONSKE KANALICE
Betonska kanalica 30 x 50 x 10
kom.
1
23,50 kn
28,67 kn
Betonska kanalica 40 x 50 x 12
kom.
1
29,00 kn
35,38 kn
 
BETONSKE PLOČE I OPLOČNICI
Betonski opločnik Beganit 4D 6 cm m2
1
75,00 kn
91,50 kn
Betonski opločnik 156 x 156 x 60 Terano m2
1
80,00 kn
97,60 kn
Betonski opločnik 10 x 10 x 6 m2
1
67,00 kn
81,74 kn
Betonski opločnik 20 x 20 x 6 m2
1
67,00 kn
81,74 kn
Betonski opločnik 40 x 40 x 6 m2
1
67,00 kn
81,74 kn
Betonski opločnik 10 x 20 x 8 / 20 x 20 x 8 m2
1
73,50 kn
89,67 kn
Betonski opločnik 40 x 40 x 8 m2
1
75,00 kn
91,50 kn
Betonski opločnik 40 x 40 x 4 m2
1
62,00 kn
75,64 kn
Betonska ploča 40 x 60 x 10 - travna kom
1
16,00 kn
19,52 kn
 
Cijene proizvoda odnose se na izvedbu u sivoj boji; Za boje: crvenu, crnu, žutu i smeđu cijena se uvećava za 15%, a cijena proizvoda u zelenoj boji uvećava se za 30% u odnosu na navedene cijene.
 
ELEMENTI ZA DIMNJAK
UN cigleni plašt za dimnjak kom
1
13,50 kn
16,47 kn
Betonska kapa za dimnjak 40 x 40 kom
1
105,00 kn
128,10 kn
Betonska kapa za dimnjak 50 x 50 kom
1
150,00 kn
183,00 kn
Betonska vratašca za dimnjak kom
1
15,00 kn
18,130 kn
Šamotna cijev za dimnjak ø 14 kom
1
27,50 kn
33,55 kn
Šamotna cijev za dimnjak ø 16 kom
1
33,00 kn
40,26 kn
Šamotna cijev za dimnjak ø 20 kom
1
41,00 kn
50,02 kn
Priključak za peć / vrata ø 14 kom
1
125,00 kn
152,50 kn
Priključak za peć / vrata ø 16 kom
1
135,00 kn
164,70 kn
Priključak za peć / vrata ø 20 kom
1
158,00 kn
192,76 kn
Fugen kit 2/1 kg kom
1
60,00 kn
73,20 kn
Tervol uže ø 20 m
1
2,95 kn
3,60 kn
Tervol uže ø 40 m
1
4,38 kn
5,34 kn
Tervol uže ø 60 m
1
7,58 kn
9,25 kn