Betonski stupovi
Betonski stupovi koriste se za izradu ograda s žičanim ili plastificiranim pletivima.
Ovisno o visini pletiva, predviđena je i visina stupova koji mogu biti od 170 do 280 cm.

Betonski stupovi se, također, koriste i u vinogradima i voćnjacima, a za tu svrhu izrađujemo
stupove visine 260 cm i čeone stupove visine 270 cm i većeg presjeka.

MODELI:

Ogradni:
170 cm x 9 cm x 10 cm
200 cm x 9 cm x 10 cm
220 cm x 9 cm x 10 cm
260 cm x 9 cm x 10 cm
270 cm x 12 cm x 12 cm

Vinogradski:
260 cm x 7 cm x 9 cm
270 cm x 12 cm x 12 cm


Betonski stupovi